Aanpak

Autoleaseman Consultancy werkt volgens een vaste formule waardoor u als klant vooraf exact weet wat het benodigde plan u gaat kosten.

Wij zijn als expert bekend met het verlenen van advies op het gebied van de benodigde en te implementeren strategieën binnen de Automotive Branche. Elk opgeleverd Business Development plan van Autoleaseman Consultancy kent vier fasen:

  • Inventarisatie & Onderzoek
  • Opstellen van een Strategie en het bijbehorende Operationeel Plan
  • Conclusie
  • Implementatie

Uitgangspunt van het plan en de offerte is het feit dat Autoleaseman samen met de klant de eerste drie fasen afwikkelt en dat de implementatie door de klant zelf wordt georganiseerd. Hierbij wordt de aanname gedaan dat de conclusie welke uit het plan naar voren komt dan ook door alle stakeholders gedragen wordt en voorzien is van een pragmatisch en direct toepasbaar operationeel plan.

Autoleaseman Consultancy begrijpt de wens vanuit de markt om goed te kunnen budgetteren en maakt daarom voor haar klanten een begroting welke gebaseerd is op een “fixed fee”. Daarbij dient aangegeven te worden dat hierin met bandbreedtes wordt gewerkt omdat het op voorhand natuurlijk nooit helemaal exact is in te schatten hoeveel uren er werkelijk nodig zijn om tot de best mogelijke solution te komen.